Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [2014/11/27,Пү]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-17
-5
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-16
-10
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүл багаснa
-24
-18
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-28
-16
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Багануур [2014/11/27,Пү]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-26
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-24
-7
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-21
-11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүл багаснa
-26
-19
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-32
-17
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өлгий [2014/11/27,Пү]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
-5
11м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-9
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-15
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-26
-16
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-22
-11
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улаангом [2014/11/27,Пү]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-7
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-24
-15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-25
-18
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-24
-17
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улиастай [2014/11/27,Пү]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-6
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Бага зэргийн цас
-21
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Бага зэргийн цас
-25
-17
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-31
-19
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-30
-13
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Тосонцэнгэл [2014/11/27,Пү]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-10
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-24
-13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-30
-20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-35
-23
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-36
-19
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ховд [2014/11/27,Пү]
Khovd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-15
-3
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-24
-14
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-28
-16
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Khovd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-26
-12
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Алтай [2014/11/27,Пү]
Altai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-17
-5
10м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-8
12м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Altai
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-23
-17
10м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-30
-19
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Altai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-27
-11
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баянхонгор [2014/11/27,Пү]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
-5
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-11
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-24
-16
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-27
-13
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мөрөн [2014/11/27,Пү]
Murun
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-20
-7
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-8
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-28
-17
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Murun
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-27
-14
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хатгал [2014/11/27,Пү]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-8
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-17
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-30
-18
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-30
-14
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Цэцэрлэг [2014/11/27,Пү]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-15
-2
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-12
-3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Бага зэргийн цас
-17
-10
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-24
-15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-25
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Арвайхээр [2014/11/27,Пү]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
-3
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-12
-2
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-14
-11
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-24
-16
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-25
-12
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хархорин [2014/11/27,Пү]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-4
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-12
-2
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Бага зэргийн цас
-15
-11
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-25
-16
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-26
-12
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Булган [2014/11/27,Пү]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-22
-14
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүл багаснa
-29
-18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-29
-15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сүхбаатар [2014/11/27,Пү]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-8
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-17
-7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-20
-11
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-27
-17
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-27
-15
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Зуунмод [2014/11/27,Пү]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-9
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-19
-6
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Бага зэргийн цас
-20
-10
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-26
-20
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-30
-16
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Дархан [2014/11/27,Пү]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-16
-6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-19
-12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-25
-17
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-27
-15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Эрдэнэт [2014/11/27,Пү]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-16
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Бага зэргийн цас
-19
-12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүл багаснa
-26
-18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-27
-15
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойр [2014/11/27,Пү]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-19
-5
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Choir
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-16
-2
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-15
-5
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Choir
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүл багаснa
-22
-15
10м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Choir
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-25
-13
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өндөрхаан [2014/11/27,Пү]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-21
-5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
-3
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-18
-6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Бага зэргийн цас
-23
-15
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-29
-13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойбалсан [2014/11/27,Пү]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-20
-5
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-16
-1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Бага зэргийн цас
-19
-13
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-26
-14
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баруун-Урт [2014/11/27,Пү]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-20
-5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-2
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Бага зэргийн цас
-19
-12
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-25
-13
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мандалговь [2014/11/27,Пү]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-4
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-1
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-7
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-25
-17
10м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-27
-13
9м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Даланзадгад [2014/11/27,Пү]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
-1
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
4
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-10
-2
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-20
-12
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-24
-10
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ханбогд [2014/11/27,Пү]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
1
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
5
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-7
0
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-16
-10
12м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-11
9м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сайншанд [2014/11/27,Пү]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-12
-1
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
4
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-9
1
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
-10
10м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-19
-11
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Замын-Үүд [2014/11/27,Пү]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-12
-1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/28,Ба]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
4
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/29,Бя]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-8
2
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/30,Ня]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-12
-10
10м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/1,Да]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-20
-11
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/11/26]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн