Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [2014/8/24,Ня]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
21
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
25
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
8
22
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
23
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
28
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Багануур [2014/8/24,Ня]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
19
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
3
23
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
23
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
6
26
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өлгий [2014/8/24,Ня]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
9
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
9
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
10
26
7м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
22
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улаангом [2014/8/24,Ня]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
9
26
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
11
27
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
13
30
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
25
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улиастай [2014/8/24,Ня]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
23
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Түр зуурын бороо
7
21
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
5
20
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
24
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Тосонцэнгэл [2014/8/24,Ня]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
22
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Түр зуурын бороо
3
20
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
3
19
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
23
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ховд [2014/8/24,Ня]
Khovd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
25
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Khovd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
11
25
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
26
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Khovd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
13
28
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
24
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Алтай [2014/8/24,Ня]
Altai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Altai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
19
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
19
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Altai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
23
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
21
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баянхонгор [2014/8/24,Ня]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
22
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
21
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
21
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
25
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
26
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мөрөн [2014/8/24,Ня]
Murun
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
23
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Murun
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
23
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
22
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Murun
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
8
26
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
27
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хатгал [2014/8/24,Ня]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
19
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
18
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
2
18
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
4
22
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Цэцэрлэг [2014/8/24,Ня]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
21
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
7
19
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
23
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Арвайхээр [2014/8/24,Ня]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
22
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
9
20
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
24
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
27
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хархорин [2014/8/24,Ня]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
23
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
24
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
8
21
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
25
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
28
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Булган [2014/8/24,Ня]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
4
22
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
6
21
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
4
20
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
23
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сүхбаатар [2014/8/24,Ня]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
6
23
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
21
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
21
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
8
26
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
29
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Зуунмод [2014/8/24,Ня]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
5
20
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
23
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
8
22
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
26
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Дархан [2014/8/24,Ня]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
7
24
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
8
22
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
9
27
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
30
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Эрдэнэт [2014/8/24,Ня]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
6
21
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
8
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
8
20
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
9
23
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойр [2014/8/24,Ня]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
22
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
8
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
25
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
27
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
11
28
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өндөрхаан [2014/8/24,Ня]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
21
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
7
26
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
24
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
8
26
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
10
28
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойбалсан [2014/8/24,Ня]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
20
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
9
26
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
10
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
12
29
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баруун-Урт [2014/8/24,Ня]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
21
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
26
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
9
29
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
28
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
12
30
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мандалговь [2014/8/24,Ня]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
27
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
27
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
28
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
12
30
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Даланзадгад [2014/8/24,Ня]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
25
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
28
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
13
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
14
28
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
15
30
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ханбогд [2014/8/24,Ня]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
14
29
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
15
30
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
17
30
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
17
31
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сайншанд [2014/8/24,Ня]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
25
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
13
29
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
16
31
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
17
31
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
17
31
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Замын-Үүд [2014/8/24,Ня]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/25,Да]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
10
28
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/26,Мя]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
13
30
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/27,Лх]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
14
31
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/28,Пү]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
14
30
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/8/23]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн