Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [2014/9/18,Пү]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
8
17
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
3
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
23
6м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
1
6
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-3
12
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Багануур [2014/9/18,Пү]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
1
17
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-1
17
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
23
5м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
9
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-6
12
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өлгий [2014/9/18,Пү]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
18
10м/с
16м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
0
8
10м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
10
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-2
11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улаангом [2014/9/18,Пү]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
20
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
20
7м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
2
11
10м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
12
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-2
13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улиастай [2014/9/18,Пү]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
16
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
1
21
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Хур тунадас орно Хур тунадас орно
4
9
9м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-4
12
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Тосонцэнгэл [2014/9/18,Пү]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
16
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-2
21
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Хур тунадас орно
1
8
9м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-7
9
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-8
10
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ховд [2014/9/18,Пү]
Khovd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
21
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
22
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
11
10м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-1
12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Алтай [2014/9/18,Пү]
Altai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Altai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
19
10м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Хур тунадас орно
5
8
14м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
9
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-4
10
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баянхонгор [2014/9/18,Пү]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
16
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
20
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
16
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-2
8
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мөрөн [2014/9/18,Пү]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
17
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
2
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
13
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-2
13
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хатгал [2014/9/18,Пү]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
15
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-1
18
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Хур тунадас орно
1
8
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-8
8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-8
11
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Цэцэрлэг [2014/9/18,Пү]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
2
17
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
20
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Хур тунадас орно
5
19
6м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-2
9
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Арвайхээр [2014/9/18,Пү]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
4
17
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
20
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
23
9м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
1
8
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хархорин [2014/9/18,Пү]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
4
17
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
21
7м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
19
9м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
0
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Булган [2014/9/18,Пү]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
17
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
20
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
17
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-3
9
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
13
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сүхбаатар [2014/9/18,Пү]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
8
20
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
4
23
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
6
20
5м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
0
10
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-1
13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Зуунмод [2014/9/18,Пү]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
17
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
2
18
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
5
21
5м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-1
9
8м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-4
13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Дархан [2014/9/18,Пү]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
8
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
5
23
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
7
19
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
1
10
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-1
13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Эрдэнэт [2014/9/18,Пү]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
16
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
3
19
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
5
15
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүл багаснa
-3
9
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
11
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойр [2014/9/18,Пү]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
22
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
5
21
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Choir
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
24
5м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
13
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
1
14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өндөрхаан [2014/9/18,Пү]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
5
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
20
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
4
24
5м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
13
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
0
12
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойбалсан [2014/9/18,Пү]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
24
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
6
19
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
4
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
5
18
6м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлэрхэг
2
14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баруун-Урт [2014/9/18,Пү]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
7
24
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
20
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
5
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
5
21
6м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлэрхэг
2
13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мандалговь [2014/9/18,Пү]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
7
21
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
22
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
12
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-1
13
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Даланзадгад [2014/9/18,Пү]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
24
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
14
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
14
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ханбогд [2014/9/18,Пү]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
25
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
25
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
19
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
7
15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сайншанд [2014/9/18,Пү]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
22
6м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
7
16
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Замын-Үүд [2014/9/18,Пү]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
10
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/19,Ба]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
23
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/20,Бя]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/21,Ня]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
24
6м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/9/22,Да]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
10
16
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/17]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн