Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [2014/7/26,Бя]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Түр зуурын бороо
15
27
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
13
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
13
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
14
29
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Багануур [2014/7/26,Бя]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
28
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
11
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
8
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
9
24
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
7
26
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өлгий [2014/7/26,Бя]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
23
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
25
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
26
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
23
5м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
21
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улаангом [2014/7/26,Бя]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
12
27
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
27
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
29
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
28
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
25
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улиастай [2014/7/26,Бя]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
25
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
27
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
10
24
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Тосонцэнгэл [2014/7/26,Бя]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
25
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
24
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
9
24
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
27
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
9
24
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ховд [2014/7/26,Бя]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
28
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
28
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
29
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
27
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
26
6м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Алтай [2014/7/26,Бя]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
23
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
24
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
25
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
21
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баянхонгор [2014/7/26,Бя]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
28
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
26
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
27
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
29
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мөрөн [2014/7/26,Бя]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
12
25
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
26
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
26
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
30
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
28
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хатгал [2014/7/26,Бя]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
7
18
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
5
19
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
20
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
25
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
23
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Цэцэрлэг [2014/7/26,Бя]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Бороо Түр зуурын бороо
11
26
3м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
26
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
9
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
12
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Арвайхээр [2014/7/26,Бя]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Түр зуурын бороо
14
28
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
26
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
30
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хархорин [2014/7/26,Бя]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Бороо Түр зуурын бороо
13
27
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
11
28
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
29
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
30
8м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Булган [2014/7/26,Бя]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
11
26
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
9
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
7
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
9
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
10
30
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сүхбаатар [2014/7/26,Бя]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
14
28
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
13
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
14
31
4м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Зуунмод [2014/7/26,Бя]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
15
27
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
13
24
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
26
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
12
22
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
13
27
4м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Дархан [2014/7/26,Бя]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
16
28
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
28
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
29
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
15
30
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
16
32
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Эрдэнэт [2014/7/26,Бя]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Бороо Түр зуурын бороо
11
25
4м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
9
24
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
9
26
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
11
27
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
28
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойр [2014/7/26,Бя]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
18
32
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
18
30
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Choir
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
16
29
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
16
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Choir
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
16
31
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өндөрхаан [2014/7/26,Бя]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
31
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
14
29
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
12
25
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
13
27
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойбалсан [2014/7/26,Бя]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
34
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
18
31
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
12
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
16
27
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баруун-Урт [2014/7/26,Бя]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
34
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
18
32
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
30
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
13
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Багавтар үүлтэй
16
29
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мандалговь [2014/7/26,Бя]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
18
32
7м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
18
33
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
31
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
30
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
16
32
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Даланзадгад [2014/7/26,Бя]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
20
34
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
20
33
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
19
33
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
20
35
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
19
35
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ханбогд [2014/7/26,Бя]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
24
36
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
23
36
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
22
35
9м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
19
35
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
22
37
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сайншанд [2014/7/26,Бя]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
23
38
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
23
38
7м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
20
36
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
19
35
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
21
37
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Замын-Үүд [2014/7/26,Бя]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
20
37
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/27,Ня]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
21
36
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/28,Да]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
20
35
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/29,Мя]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
20
33
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
20
36
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/25]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн