Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [2015/3/5,Пү]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-3
4м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-14
-6
4м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Бага зэргийн цас
-19
-11
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-22
-10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Багануур [2015/3/5,Пү]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-2
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-5
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-10
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-27
-7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-24
-6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өлгий [2015/3/5,Пү]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-14
1
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-15
-2
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-8
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-22
-4
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-20
1
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улаангом [2015/3/5,Пү]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-26
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Бага зэргийн цас
-26
-10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-28
-13
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-30
-13
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-31
-14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улиастай [2015/3/5,Пү]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-24
-5
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-23
-7
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-26
-11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-28
-10
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-28
-7
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Тосонцэнгэл [2015/3/5,Пү]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-26
-7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Бага зэргийн цас
-25
-8
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-28
-13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-32
-12
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-32
-10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ховд [2015/3/5,Пү]
Khovd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-1
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-15
-2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Khovd
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-17
-8
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-23
-10
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Khovd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-21
-7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Алтай [2015/3/5,Пү]
Altai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-4
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-5
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Altai
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-20
-8
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-24
-8
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Altai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-22
-3
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баянхонгор [2015/3/5,Пү]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-3
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-5
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Бага зэргийн цас
-19
-7
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-24
-8
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-26
-5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мөрөн [2015/3/5,Пү]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-4
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Murun
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-19
-9
7м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-23
-7
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Murun
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-2
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хатгал [2015/3/5,Пү]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-5
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-29
-13
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-30
-9
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-25
-4
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Цэцэрлэг [2015/3/5,Пү]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-1
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-14
-4
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Бага зэргийн цас
-18
-11
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-22
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-4
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Арвайхээр [2015/3/5,Пү]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-1
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
-2
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Бага зэргийн цас
-17
-11
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-22
-9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-6
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хархорин [2015/3/5,Пү]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-1
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-14
-3
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Бага зэргийн цас
-20
-11
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-23
-8
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Булган [2015/3/5,Пү]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-3
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-21
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-26
-12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-28
-9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-24
-3
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сүхбаатар [2015/3/5,Пү]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-21
-6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-19
-8
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-14
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-27
-9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-22
-7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Зуунмод [2015/3/5,Пү]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-18
-6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-13
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-25
-10
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-22
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Дархан [2015/3/5,Пү]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-5
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-19
-7
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-24
-13
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-26
-11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-22
-6
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Эрдэнэт [2015/3/5,Пү]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-2
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-16
-6
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-12
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-23
-9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-20
-4
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойр [2015/3/5,Пү]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
2
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-1
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-7
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-7
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-20
-3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өндөрхаан [2015/3/5,Пү]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
1
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-17
-4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-9
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-26
-6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-23
-4
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойбалсан [2015/3/5,Пү]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-6
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-18
-4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баруун-Урт [2015/3/5,Пү]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
1
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-14
-2
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-8
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-7
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-19
-4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мандалговь [2015/3/5,Пү]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
2
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
0
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-6
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-23
-7
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-21
-3
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Даланзадгад [2015/3/5,Пү]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
3
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
4
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-11
-2
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүл багаснa
-18
-3
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ханбогд [2015/3/5,Пү]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-8
6
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-9
0
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-4
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-15
-1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сайншанд [2015/3/5,Пү]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
3
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
2
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-12
-4
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-5
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-16
-2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Замын-Үүд [2015/3/5,Пү]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/6,Ба]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/7,Бя]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
2
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/8,Ня]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-5
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/9,Да]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-19
-2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/4]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн