Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [2014/4/21,Да]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
14
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
3
17
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
21
8м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Хур тунадас орно
3
10
12м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлэрхэг
-3
4
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Багануур [2014/4/21,Да]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
14
3м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
18
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
21
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Хур тунадас орно
3
11
10м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлэрхэг
-3
5
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өлгий [2014/4/21,Да]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
14
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
4
15
10м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Хур тунадас орно
-5
1
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-8
4
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
8
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улаангом [2014/4/21,Да]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
16
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
4
18
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Хур тунадас орно
-1
5
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-7
7
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улиастай [2014/4/21,Да]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
11
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
1
16
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Хур тунадас орно
5
6
7м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Хур тунадас орно Бага зэргийн цас
-9
6
9м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-7
6
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Тосонцэнгэл [2014/4/21,Да]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
12
3м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
0
15
4м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Хур тунадас орно
2
6
7м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Хур тунадас орно Бага зэргийн цас
-11
5
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-10
7
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ховд [2014/4/21,Да]
Khovd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
17
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Khovd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
3
20
7м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Хур тунадас орно
4
9
8м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Khovd
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүл багаснa
-8
7
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Khovd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
9
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Алтай [2014/4/21,Да]
Altai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
8
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Altai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-2
14
8м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Хур тунадас орно
2
8
8м/с
16м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Altai
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн цас
-12
-4
12м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-10
-1
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баянхонгор [2014/4/21,Да]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
13
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
2
16
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
11
6м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Хур тунадас орно Бага зэргийн цас
-5
1
10м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-6
5
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мөрөн [2014/4/21,Да]
Murun
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
12
3м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Murun
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
3
17
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
13
8м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Murun
Шөнө Өдөр
Хур тунадас орно Бага зэргийн цас
-6
2
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Murun
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүл багаснa
-7
6
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хатгал [2014/4/21,Да]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
11
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-2
16
6м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
7
9м/с
16м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Хур тунадас орно Бага зэргийн цас
-13
-2
13м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Бага зэргийн цас
-12
-2
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Цэцэрлэг [2014/4/21,Да]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
14
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
16
4м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
15
5м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Хур тунадас орно Хур тунадас орно
-5
-1
12м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Бага зэргийн цас
-7
1
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Арвайхээр [2014/4/21,Да]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
17
5м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
16
9м/с
16м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Хур тунадас орно Үүл багаснa
-4
3
14м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-6
2
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хархорин [2014/4/21,Да]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
19
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
15
9м/с
16м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Хур тунадас орно Бага зэргийн цас
-5
4
12м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүл багаснa
-5
4
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Булган [2014/4/21,Да]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
15
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
20
3м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
20
5м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Хур тунадас орно Хур тунадас орно
-1
3
12м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Хур тунадас орно Бага зэргийн цас
-4
5
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сүхбаатар [2014/4/21,Да]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
17
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
21
3м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
22
5м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Хур тунадас орно Хур тунадас орно
2
8
12м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Хур тунадас орно Хур тунадас орно
-1
5
10м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Зуунмод [2014/4/21,Да]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
14
3м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
17
3м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
19
6м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
2
9
10м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-4
3
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Дархан [2014/4/21,Да]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
16
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
20
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
7
20
6м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Хур тунадас орно
3
7
12м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Хур тунадас орно Хур тунадас орно
0
5
7м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Эрдэнэт [2014/4/21,Да]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
15
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
18
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
7
17
6м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Хур тунадас орно
-2
1
10м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Хур тунадас орно Хур тунадас орно
-5
4
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойр [2014/4/21,Да]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-1
15
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Choir
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
20
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Choir
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
7
23
6м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Хур тунадас орно
5
15
12м/с
16м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-2
7
10м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өндөрхаан [2014/4/21,Да]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
16
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
22
7м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
23
10м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Хур тунадас орно Хур тунадас орно
2
8
10м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойбалсан [2014/4/21,Да]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
16
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
20
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
24
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
24
7м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Хур тунадас орно Бага зэргийн цас
3
10
6м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баруун-Урт [2014/4/21,Да]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
15
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
25
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
22
10м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Хур тунадас орно Бага зэргийн цас
2
9
10м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мандалговь [2014/4/21,Да]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-2
16
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
20
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
7
23
8м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
18
16м/с
15м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-2
7
10м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Даланзадгад [2014/4/21,Да]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
2
17
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
21
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
9
23
8м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
11
15м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-2
10
10м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ханбогд [2014/4/21,Да]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
2
17
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
22
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
26
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
14
10м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
1
12
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сайншанд [2014/4/21,Да]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
0
18
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
28
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
27
11м/с
15м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлэрхэг
2
13
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Замын-Үүд [2014/4/21,Да]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-1
17
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/22,Мя]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
22
3м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/23,Лх]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
26
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/24,Пү]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
26
7м/с
15м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/4/25,Ба]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлэрхэг
2
12
8м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2014/4/20]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн