Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [2015/3/28,Бя]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
12
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
13
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-6
11
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
11
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Багануур [2015/3/28,Бя]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
12
4м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-9
13
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-10
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-13
11
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өлгий [2015/3/28,Бя]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
0
7
8м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
6
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-6
4
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Бага зэргийн цас
-3
4
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-5
7
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улаангом [2015/3/28,Бя]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-13
3
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
0
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-16
-2
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Бага зэргийн цас
-14
-2
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-14
2
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улиастай [2015/3/28,Бя]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-4
11
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-7
9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-8
10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-6
12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Тосонцэнгэл [2015/3/28,Бя]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-9
7
4м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
4
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-13
3
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
5
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-13
10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ховд [2015/3/28,Бя]
Khovd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
15
8м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
16
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-5
14
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Khovd
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-4
14
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
18
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Алтай [2015/3/28,Бя]
Altai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
10
8м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
9
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-3
8
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Altai
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-2
10
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Altai
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-2
7
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баянхонгор [2015/3/28,Бя]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
12
5м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
11
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-4
9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-4
11
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-2
8
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мөрөн [2015/3/28,Бя]
Murun
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
12
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-5
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Murun
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-6
8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-7
10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Murun
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-5
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хатгал [2015/3/28,Бя]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
10
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-10
5
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
5
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-11
7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-9
5
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Цэцэрлэг [2015/3/28,Бя]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
15
4м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
12
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
8
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-4
11
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-2
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Арвайхээр [2015/3/28,Бя]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
14
4м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
13
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
8
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-3
10
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-1
8
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хархорин [2015/3/28,Бя]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
15
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
12
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
8
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-3
12
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-1
10
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Булган [2015/3/28,Бя]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
16
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-5
13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-8
9
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-10
14
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-8
12
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сүхбаатар [2015/3/28,Бя]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
11
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-9
4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-9
7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-7
7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Зуунмод [2015/3/28,Бя]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
12
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
11
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-8
8
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Дархан [2015/3/28,Бя]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
13
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-4
10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Эрдэнэт [2015/3/28,Бя]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
13
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-2
10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-5
6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-5
10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойр [2015/3/28,Бя]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-4
13
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Choir
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-3
9
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Choir
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-4
11
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
10
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өндөрхаан [2015/3/28,Бя]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-8
16
6м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
17
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-9
11
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-10
13
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-5
12
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойбалсан [2015/3/28,Бя]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Багавтар үүлтэй
-3
13
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
17
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
11
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-6
12
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
11
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баруун-Урт [2015/3/28,Бя]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Багавтар үүлтэй
-2
13
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
18
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
12
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-5
13
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
11
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мандалговь [2015/3/28,Бя]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
14
8м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
15
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
9
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
11
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
10
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Даланзадгад [2015/3/28,Бя]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
16
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
16
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
15
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Бага зэргийн цас
2
12
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ханбогд [2015/3/28,Бя]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
17
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
21
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
14
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
15
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
5
12
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сайншанд [2015/3/28,Бя]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-1
13
10м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
20
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
11
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
13
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
13
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Замын-Үүд [2015/3/28,Бя]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-2
13
9м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/29,Ня]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
20
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/30,Да]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
13
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/3/31,Мя]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
13
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/1,Лх]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
12
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/3/27]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн