Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [2014/12/22,Да]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-9
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-19
-10
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
-9
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-10
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Багануур [2014/12/22,Да]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-25
-10
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-25
-9
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-24
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өлгий [2014/12/22,Да]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-22
-12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
-12
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-22
-11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улаангом [2014/12/22,Да]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-28
-21
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-28
-22
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-29
-21
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-29
-21
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-29
-22
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улиастай [2014/12/22,Да]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-24
-14
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-25
-13
3м/с
3м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-24
-14
4м/с
3м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-13
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-25
-13
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Тосонцэнгэл [2014/12/22,Да]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-29
-18
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-30
-18
3м/с
3м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-30
-19
3м/с
3м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-29
-18
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-30
-16
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ховд [2014/12/22,Да]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-26
-14
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-26
-15
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-16
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-23
-15
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Khovd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-24
-13
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Алтай [2014/12/22,Да]
Altai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-21
-8
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-24
-8
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Altai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-22
-8
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-7
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-22
-5
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баянхонгор [2014/12/22,Да]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-19
-7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-21
-7
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-21
-8
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-20
-6
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мөрөн [2014/12/22,Да]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-22
-9
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Murun
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-21
-8
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-8
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-21
-8
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хатгал [2014/12/22,Да]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-12
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-26
-12
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-27
-11
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-26
-12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-26
-13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Цэцэрлэг [2014/12/22,Да]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-15
-5
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-17
-6
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-5
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-5
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-16
-5
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Арвайхээр [2014/12/22,Да]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-14
-4
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-16
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-5
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-5
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-14
-4
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хархорин [2014/12/22,Да]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-15
-5
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-17
-7
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-6
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-16
-6
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Булган [2014/12/22,Да]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-8
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-21
-9
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-8
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-20
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сүхбаатар [2014/12/22,Да]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-11
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-10
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-18
-12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Зуунмод [2014/12/22,Да]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-20
-9
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-21
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-20
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-20
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Дархан [2014/12/22,Да]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-20
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-21
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Эрдэнэт [2014/12/22,Да]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-8
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-18
-8
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
-8
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-18
-8
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойр [2014/12/22,Да]
Choir
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-17
-6
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-19
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Choir
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Choir
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
-6
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-6
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өндөрхаан [2014/12/22,Да]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-20
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-23
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-8
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-22
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойбалсан [2014/12/22,Да]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-19
-9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-8
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баруун-Урт [2014/12/22,Да]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-19
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-20
-10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мандалговь [2014/12/22,Да]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-17
-5
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-7
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-19
-5
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-5
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Даланзадгад [2014/12/22,Да]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-15
-3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-4
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-15
-3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-2
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ханбогд [2014/12/22,Да]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
-2
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
-4
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
-4
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-15
-3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-3
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сайншанд [2014/12/22,Да]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
-5
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-7
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-17
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-6
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Замын-Үүд [2014/12/22,Да]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
-5
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/23,Мя]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-8
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/24,Лх]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/25,Пү]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
-5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/12/26,Ба]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-6
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/12/21]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн