Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [2015/7/1,Лх]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
24
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
11
28
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
14
29
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
31
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
15
29
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Багануур [2015/7/1,Лх]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
9
24
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
8
27
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
9
27
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
30
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
11
28
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өлгий [2015/7/1,Лх]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
13
26
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
14
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
15
25
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
25
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
28
6м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улаангом [2015/7/1,Лх]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
32
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
32
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
15
29
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
30
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
31
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улиастай [2015/7/1,Лх]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
24
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
11
26
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
12
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
12
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
25
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Тосонцэнгэл [2015/7/1,Лх]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
29
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
29
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
12
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
12
26
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
28
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ховд [2015/7/1,Лх]
Khovd
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
14
26
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Khovd
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
15
27
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
14
25
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
27
7м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
18
30
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Алтай [2015/7/1,Лх]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
9
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
10
22
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
20
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
20
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
24
8м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баянхонгор [2015/7/1,Лх]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
11
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
26
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
13
25
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
27
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мөрөн [2015/7/1,Лх]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
31
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
31
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
31
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Murun
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
16
28
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
30
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хатгал [2015/7/1,Лх]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
26
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
26
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
11
25
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
9
27
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Цэцэрлэг [2015/7/1,Лх]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
27
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
12
26
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
14
25
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
12
26
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Арвайхээр [2015/7/1,Лх]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
12
26
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
25
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
15
24
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
27
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хархорин [2015/7/1,Лх]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
26
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
12
28
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
29
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
15
27
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
29
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Булган [2015/7/1,Лх]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
9
30
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
10
30
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
11
30
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
29
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сүхбаатар [2015/7/1,Лх]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
29
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
14
31
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
14
31
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
34
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
18
32
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Зуунмод [2015/7/1,Лх]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
23
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
10
26
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
11
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
28
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
28
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Дархан [2015/7/1,Лх]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
28
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
14
31
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
15
31
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
33
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
33
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Эрдэнэт [2015/7/1,Лх]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
11
28
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
12
29
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
29
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
14
28
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойр [2015/7/1,Лх]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
25
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
28
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
14
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
29
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
29
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өндөрхаан [2015/7/1,Лх]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
25
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
27
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
28
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
30
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
32
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойбалсан [2015/7/1,Лх]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
23
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
26
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
28
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
29
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
31
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баруун-Урт [2015/7/1,Лх]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
23
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
26
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
26
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
28
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
30
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мандалговь [2015/7/1,Лх]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
25
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
12
26
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
14
28
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
29
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
30
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Даланзадгад [2015/7/1,Лх]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
27
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
15
30
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
17
31
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
18
30
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
30
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ханбогд [2015/7/1,Лх]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
28
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
17
30
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
19
32
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
21
32
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
19
31
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сайншанд [2015/7/1,Лх]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
27
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
16
29
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
18
30
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
19
32
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
18
34
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Замын-Үүд [2015/7/1,Лх]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
25
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/2,Пү]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
14
28
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/3,Ба]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
15
30
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/4,Бя]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
31
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/7/5,Ня]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
31
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/6/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн