Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [2014/11/1,Бя]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-8
1
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
6
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-6
7
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-7
-1
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-10
-2
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Багануур [2014/11/1,Бя]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-14
0
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
5
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
0
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-4
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өлгий [2014/11/1,Бя]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
2
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
3
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
4
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-7
3
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-8
3
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улаангом [2014/11/1,Бя]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
4
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
4
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
3
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-9
3
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-8
0
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улиастай [2014/11/1,Бя]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
3
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-13
6
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-10
5
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
4
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
3
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Тосонцэнгэл [2014/11/1,Бя]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
1
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
5
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-13
4
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
-1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
2
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ховд [2014/11/1,Бя]
Khovd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
4
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Khovd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-9
5
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-7
5
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Khovd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-6
3
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-7
3
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Алтай [2014/11/1,Бя]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-15
1
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Altai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-11
3
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-9
3
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Altai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
1
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Altai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
2
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баянхонгор [2014/11/1,Бя]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-11
3
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-8
5
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-7
5
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
2
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
2
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мөрөн [2014/11/1,Бя]
Murun
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
3
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Murun
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-10
6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-8
7
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Murun
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
0
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Murun
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
1
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хатгал [2014/11/1,Бя]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
3
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-10
5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-10
4
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-12
-2
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-15
-2
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Цэцэрлэг [2014/11/1,Бя]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-8
4
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-6
8
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-4
0
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Арвайхээр [2014/11/1,Бя]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-9
3
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
8
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-3
1
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
0
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хархорин [2014/11/1,Бя]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-9
3
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
9
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
9
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-4
1
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
1
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Булган [2014/11/1,Бя]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-13
3
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
8
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-8
6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-7
-1
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
-1
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сүхбаатар [2014/11/1,Бя]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-11
2
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
7
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
4
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-8
-5
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
-4
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Зуунмод [2014/11/1,Бя]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-10
0
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-9
6
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-9
-2
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
-3
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Дархан [2014/11/1,Бя]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-8
3
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
6
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-9
-1
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-10
-2
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Эрдэнэт [2014/11/1,Бя]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-11
2
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
8
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-7
7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-7
-2
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
-2
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойр [2014/11/1,Бя]
Choir
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
1
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Choir
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Choir
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
7
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Choir
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
3
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-10
-2
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өндөрхаан [2014/11/1,Бя]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-12
2
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
8
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-9
4
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-3
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойбалсан [2014/11/1,Бя]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-8
1
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-9
4
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-6
3
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-12
-4
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баруун-Урт [2014/11/1,Бя]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-9
0
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-11
4
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
5
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-7
3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
-5
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мандалговь [2014/11/1,Бя]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
2
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
9
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-8
8
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-6
5
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
-1
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Даланзадгад [2014/11/1,Бя]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
4
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-5
10
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-4
8
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
2
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ханбогд [2014/11/1,Бя]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
5
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
8
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
11
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
0
8
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
2
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сайншанд [2014/11/1,Бя]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-4
4
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
8
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-5
8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
-1
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Замын-Үүд [2014/11/1,Бя]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-5
3
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/2,Ня]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
5
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/3,Да]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/4,Мя]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-4
7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/11/5,Лх]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
-2
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/31]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн