Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [2015/5/30,Бя]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
7
21
8м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
6
14
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
4
16
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
19
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
8
16
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Багануур [2015/5/30,Бя]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
5
23
6м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
4
13
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
1
15
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
19
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
2
14
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өлгий [2015/5/30,Бя]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
4
14
11м/с
15м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Хур тунадас орно Бороо
1
10
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
0
13
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
3
18
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
21
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улаангом [2015/5/30,Бя]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
4
17
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Бороо Үүлшинэ
3
16
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
18
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
5
22
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
22
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улиастай [2015/5/30,Бя]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
5
14
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
2
13
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
16
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
16
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
16
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Тосонцэнгэл [2015/5/30,Бя]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
3
13
5м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо
-1
12
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
-1
14
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
1
15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
14
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ховд [2015/5/30,Бя]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
17
10м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Khovd
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
5
14
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
4
15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Khovd
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүл багаснa
5
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
23
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Алтай [2015/5/30,Бя]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
14
11м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Altai
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Түр зуурын бороо
1
11
12м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
12
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
0
11
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
16
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баянхонгор [2015/5/30,Бя]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
19
6м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
19
8м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
16
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
1
16
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
5
19
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мөрөн [2015/5/30,Бя]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
7
15
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Murun
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
2
15
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Murun
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
2
15
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
17
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хатгал [2015/5/30,Бя]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
11
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
-3
8
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
-4
10
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
15
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
12
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Цэцэрлэг [2015/5/30,Бя]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
17
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
2
13
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Түр зуурын бороо
2
14
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
3
16
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Түр зуурын бороо
7
15
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Арвайхээр [2015/5/30,Бя]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
21
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
15
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
15
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Түр зуурын бороо
8
18
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хархорин [2015/5/30,Бя]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
20
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
5
15
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Түр зуурын бороо
4
16
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Түр зуурын бороо
9
18
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Булган [2015/5/30,Бя]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
19
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
1
14
9м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
1
16
9м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
19
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
4
16
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сүхбаатар [2015/5/30,Бя]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
8
23
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
5
18
9м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
5
19
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
8
19
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Зуунмод [2015/5/30,Бя]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
19
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
5
12
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
2
14
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
16
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
6
14
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Дархан [2015/5/30,Бя]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
10
25
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
6
16
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
6
20
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
9
19
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Эрдэнэт [2015/5/30,Бя]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
8
17
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
3
10
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Түр зуурын бороо
3
15
9м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
19
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
7
15
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойр [2015/5/30,Бя]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
27
6м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
20
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
18
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
22
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
18
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өндөрхаан [2015/5/30,Бя]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
6
28
6м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
19
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
18
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
21
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
5
18
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойбалсан [2015/5/30,Бя]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
26
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
10
21
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
20
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
23
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
21
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баруун-Урт [2015/5/30,Бя]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
28
6м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
22
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Түр зуурын бороо
7
20
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
22
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
21
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мандалговь [2015/5/30,Бя]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
26
10м/с
15м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
19
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
18
11м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
22
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
19
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Даланзадгад [2015/5/30,Бя]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
29
10м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
26
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
22
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
26
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
24
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ханбогд [2015/5/30,Бя]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
30
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
28
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
24
9м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
26
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
24
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сайншанд [2015/5/30,Бя]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
31
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
27
12м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
22
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
24
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
22
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Замын-Үүд [2015/5/30,Бя]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
30
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/5/31,Ня]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
27
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/1,Да]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
24
6м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/2,Мя]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
24
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/6/3,Лх]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
21
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/5/29]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн