Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [2014/10/1,Лх]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
11
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
1
8
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-3
8
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
11
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Багануур [2014/10/1,Лх]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
9
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-7
12
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-5
10
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-7
7
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-7
8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өлгий [2014/10/1,Лх]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-1
9
4м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүл багаснa
-1
6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-4
12
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
7
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улаангом [2014/10/1,Лх]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-1
14
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Бага зэргийн цас
3
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
0
12
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-2
14
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улиастай [2014/10/1,Лх]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-2
12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
0
11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-1
8
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
10
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
12
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Тосонцэнгэл [2014/10/1,Лх]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүл багаснa
-4
10
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-2
8
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Бага зэргийн цас
0
6
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-10
8
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-3
11
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ховд [2014/10/1,Лх]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
1
15
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-1
12
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Khovd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-3
13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
15
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Алтай [2014/10/1,Лх]
Altai
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүл багаснa
-3
9
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
9
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-4
6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Altai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
11
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баянхонгор [2014/10/1,Лх]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүл багаснa
-2
11
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-6
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
10
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мөрөн [2014/10/1,Лх]
Murun
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Бага зэргийн цас
0
10
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-3
6
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Murun
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Бага зэргийн цас
-1
7
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-6
10
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
12
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хатгал [2014/10/1,Лх]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүл багаснa
-3
6
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
5
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Бага зэргийн цас
-2
4
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
7
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
9
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Цэцэрлэг [2014/10/1,Лх]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-2
7
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-3
8
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-1
3
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
8
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Арвайхээр [2014/10/1,Лх]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Хур тунадас орно
-2
8
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-3
9
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
4
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-3
8
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
11
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хархорин [2014/10/1,Лх]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Хур тунадас орно
-2
7
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-3
10
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-1
5
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
7
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Булган [2014/10/1,Лх]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Хур тунадас орно
-3
6
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-1
7
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
10
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сүхбаатар [2014/10/1,Лх]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
9
4м/с
3м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
11
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-2
10
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Зуунмод [2014/10/1,Лх]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-1
9
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүл багаснa
-3
8
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Дархан [2014/10/1,Лх]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
9
4м/с
3м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
11
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
0
9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-4
9
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Эрдэнэт [2014/10/1,Лх]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Бага зэргийн цас
-4
7
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
8
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
-2
5
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойр [2014/10/1,Лх]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
11
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
12
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн цас
2
9
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Choir
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүл багаснa
0
9
7м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өндөрхаан [2014/10/1,Лх]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-1
10
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
12
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
12
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүл багаснa
-1
8
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-2
11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойбалсан [2014/10/1,Лх]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
0
10
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
0
12
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Бага зэргийн цас
-1
10
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
0
13
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баруун-Урт [2014/10/1,Лх]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
0
11
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
1
12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүл багаснa
0
9
7м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-1
11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мандалговь [2014/10/1,Лх]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Бага зэргийн бороо
-1
10
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Хур тунадас орно
2
11
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
0
9
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Даланзадгад [2014/10/1,Лх]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
3
15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
18
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
14
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
0
11
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
17
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ханбогд [2014/10/1,Лх]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
5
18
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
18
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
17
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
3
13
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
16
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сайншанд [2014/10/1,Лх]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
3
15
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
15
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
14
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүл багаснa
4
12
8м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
14
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Замын-Үүд [2014/10/1,Лх]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүл багаснa
3
16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/2,Пү]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
15
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/3,Ба]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
18
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/4,Бя]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүл багаснa
4
13
8м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/5,Ня]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
12
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/9/30]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн