Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [2015/4/20,Да]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-3
15
6м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
16
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
2
17
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
19
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
4
22
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Багануур [2015/4/20,Да]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-6
14
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
15
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-2
17
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-1
21
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өлгий [2015/4/20,Да]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
16
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
17
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
3
16
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
3
19
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
5
23
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улаангом [2015/4/20,Да]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
17
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
3
18
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
4
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
3
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улиастай [2015/4/20,Да]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
15
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
18
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
1
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
2
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
3
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Тосонцэнгэл [2015/4/20,Да]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
14
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
17
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
0
17
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-1
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
2
17
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ховд [2015/4/20,Да]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
1
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Khovd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
22
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Khovd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
5
21
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
5
23
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Khovd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
5
25
9м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Алтай [2015/4/20,Да]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-4
12
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Altai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
15
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Altai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
2
15
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
3
15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Altai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
2
17
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баянхонгор [2015/4/20,Да]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-3
14
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
17
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
18
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
3
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
3
20
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мөрөн [2015/4/20,Да]
Murun
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
16
4м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
1
20
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Murun
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
19
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Murun
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Murun
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
4
24
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хатгал [2015/4/20,Да]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
12
5м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-2
16
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
1
20
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Цэцэрлэг [2015/4/20,Да]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
16
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
0
17
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
18
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
2
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
21
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Арвайхээр [2015/4/20,Да]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
16
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
2
18
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
3
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
21
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хархорин [2015/4/20,Да]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
17
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
2
18
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
19
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
3
20
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
22
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Булган [2015/4/20,Да]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
17
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
19
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
0
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сүхбаатар [2015/4/20,Да]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-2
16
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
0
16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
22
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Зуунмод [2015/4/20,Да]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
14
4м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
16
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
0
15
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
22
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Дархан [2015/4/20,Да]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-1
17
4м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
2
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
26
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Эрдэнэт [2015/4/20,Да]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
16
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
18
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
1
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
24
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойр [2015/4/20,Да]
Choir
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
17
5м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Choir
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
1
16
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
4
20
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Choir
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
19
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
24
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өндөрхаан [2015/4/20,Да]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-7
16
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-4
19
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-3
19
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
20
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
25
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойбалсан [2015/4/20,Да]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-4
13
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-2
17
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
1
17
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
17
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
26
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баруун-Урт [2015/4/20,Да]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-3
15
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
0
17
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
2
18
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
17
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
25
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мандалговь [2015/4/20,Да]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-2
17
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
0
18
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
3
20
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
19
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
25
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Даланзадгад [2015/4/20,Да]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
3
18
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
21
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
22
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
21
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
8
24
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ханбогд [2015/4/20,Да]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
4
20
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
6
22
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
24
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
22
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
10
25
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сайншанд [2015/4/20,Да]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
2
19
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
3
19
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
5
22
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
22
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
6
25
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Замын-Үүд [2015/4/20,Да]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
1
19
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/21,Мя]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
3
18
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/22,Лх]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
4
22
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/23,Пү]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
21
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2015/4/24,Ба]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
6
25
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2015/4/19]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн