Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [2014/10/23,Пү]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
10
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-6
6
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
9
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
14
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Багануур [2014/10/23,Пү]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-8
10
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-8
9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
-10
4
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өлгий [2014/10/23,Пү]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
11
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
2
12
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
11
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
2
12
7м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
15
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улаангом [2014/10/23,Пү]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-1
12
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
0
13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
16
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улиастай [2014/10/23,Пү]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
11
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-4
11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-6
12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
13
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Тосонцэнгэл [2014/10/23,Пү]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
11
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-6
11
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-8
11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
13
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ховд [2014/10/23,Пү]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
15
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
4
15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
14
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
2
16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Khovd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
18
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Алтай [2014/10/23,Пү]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
11
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
0
11
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
11
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
0
12
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Altai
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
12
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баянхонгор [2014/10/23,Пү]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
12
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-2
13
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-3
13
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
14
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мөрөн [2014/10/23,Пү]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-6
9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Murun
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-4
12
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Murun
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
15
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хатгал [2014/10/23,Пү]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-9
6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-6
9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Цэцэрлэг [2014/10/23,Пү]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-2
13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-4
10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
17
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Арвайхээр [2014/10/23,Пү]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
0
13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-2
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
13
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
15
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хархорин [2014/10/23,Пү]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-1
13
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-4
10
7м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
14
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Булган [2014/10/23,Пү]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-6
10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-9
6
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сүхбаатар [2014/10/23,Пү]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-9
5
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-8
10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
13
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Зуунмод [2014/10/23,Пү]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-7
5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Дархан [2014/10/23,Пү]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
10
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-6
7
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-5
13
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
16
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Эрдэнэт [2014/10/23,Пү]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
9
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-5
6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойр [2014/10/23,Пү]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
-1
12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-3
7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Choir
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Choir
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өндөрхаан [2014/10/23,Пү]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-6
4
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойбалсан [2014/10/23,Пү]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-3
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-5
2
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баруун-Урт [2014/10/23,Пү]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-1
11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-4
4
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
8
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мандалговь [2014/10/23,Пү]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
14
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
-1
14
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-3
9
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
11
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Даланзадгад [2014/10/23,Пү]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
17
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
18
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
14
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ханбогд [2014/10/23,Пү]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
18
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
19
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
14
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
15
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
18
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сайншанд [2014/10/23,Пү]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
17
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
17
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
12
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
12
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
16
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Замын-Үүд [2014/10/23,Пү]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
18
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/24,Ба]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/25,Бя]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
12
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/26,Ня]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
10
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/10/27,Да]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
16
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/10/22]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн